คำปฏิเสธ

* ข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้ระบุว่าไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงและผลแต่ละคนอาจแตกต่างกันไป! ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ไม่ได้แปลว่าเป็นคำมั่นสัญญาหรือการรับประกัน เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางตรงทางอ้อมการลงโทษโดยบังเอิญการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือใช้ผลิตภัณฑ์ของตนในทางที่ผิด